Tyto stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tímto souhlasíte. Další informace zde.


Zákon o elektroodpadech

Od 13.8.2005 platí novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, která přináší změny především ve zpětném odběru elektrozařízení a příspěvku na historická elektrozařízení. Tento zákon postihuje všechny dovozce, výrobce, ale i prodejce. Jeho úplné znění je uveřejněno v zákoně č. 106/2005 Sb., kterým se zavádí pravidla nakládání s elektroodpadem v souladu se směrnicemi EU.

Povinnosti prodejce

1. Ten kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu výrobců na ministerstvu životního prostředí, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho povinností stanovených zákonem (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění).

2. Povinností posledního prodejce je informovat spotřebitele o:

- požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným  komunálním odpadem, ale aby byla odkládána na místa k tomu určená nebo v místech zpětného odběru jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu

- možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví.

3. Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně.

4. Poslední prodejce zajistí, aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném poštu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.

 

Recyklační poplatek
Za účelem likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. vznikl kolektivní systém, z něhož je financována recyklace starších elektrozařízení. Poplatek na likvidaci se odráží v ceně nového zařízení a zákon nařizuje uvádět ho při prodeji odděleně. Tato povinnost je určena ustanovením § 37n, odst.3 zákona o odpadech.

Spotřebitelé mají možnost bezplatně vrátit elektrozařízení:

- ve sběrném dvoře obce, který je místem zpětného odběru kolektivního systému nebo ve sběrném dvoře obce, kde má spotřebitel trvalé bydliště.

- v prodejně, kde kupuje nové elektrozařízení (kus za kus).

 

Informace o kolektivním systému a sběrných místech naleznete na:

Přehled výše poplatků u jednotlivých skupin elektrozařízení (bez DPH):

skupina

poplatek

Kopírovací stroje do 50 kg

34 Kč

Kopírovací stroje 50 - 100 kg

120 Kč

Kopírovací stroje nad 100 kg

300 Kč

Tiskárny

24 Kč

Multifunkční zařízení, faxy

24 Kč

Fiskální pokladny

24 Kč

Skenery

11 Kč

Skartovačky

3 Kč

Vazačky, laminovačky

15 Kč

Dataprojektory

24 Kč

LCD monitory

33 Kč

Telefony - bezdrátové

3 Kč

Telefony - drátové

3 Kč

Elektrická projekční plátna

7 Kč

Kalkulačka bez tisku

2 Kč

Kalkulačka s tiskem

5 Kč

Notebooky

24 Kč


Výše příspěvku na ekologickou likvidaci odpadu pro námi prodávaná zařízení a spotřební materiál je již zahrnuta v ceně zboží.