Tyto stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tímto souhlasíte. Další informace zde.


Zákon o obalech

Od 1. ledna 2002 je v platnosti nový zákon č. 477/2001, který ale vstoupil do praktického života dnem 1. července 2002 na základě vyhlášky Ministerstva pro životní prostředí.

Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v těchto obalech obsažených v souladu s právem Evropských společenství. Tento zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu a stanovuje práva a povinnosti při nakládání s těmito obaly.

Zákon se tedy týká všech výrobců a dovozců zboží. Mimo jiné je jejich povinností zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadu z těchto obalů. Zpětný odběr musí zajišťovat bez nároku na úplatu za tento odběr. Přitom jsou povinni dbát zejména na dostatečnou četnost sběrných míst a jejich dostupnost.

Další informace naleznete v případě zájmu na stránkách Ministerstva životního prostředí - www.env.cz