Tyto stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tímto souhlasíte. Další informace zde.


Obchodní podmínky

Základní ustanovení a všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží mezi EDM3D s.r.o., Nikoly Tesly 10, 101 00 Praha 6 (prodávající) a jejími koncovými uživateli (kupující). Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, případně údaje, které chce mít uvedené na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák.č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, včetně předpisů souvisejících.

Bezpečnost a ochrana osobních dat

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy pro dodání).

Způsob objednání zboží

Objednat lze následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím internetového obchodu na eshop.edm3d.cz
 • Elektronickou poštou na adrese info@edm3d.cz
 • Osobně na provozovně EDM3D s.r.o. (NC Computers s.r.o.), Nikoly Tesly 10, 101 00 Praha 6
 • Telefonicky na telefonních číslech +420 608 972 020

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní jméno
 • adresu
 • IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kontaktní telefon pro domluvu způsobu dopravy a bližších informací
 • název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání a dopravy
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Odesláním závazné objednávky souhlasí kupující se všemi podmínkami uvedenými v těchto obchodních podmínkách, s cenou zboží i dopravy. Odesláním a potvrzením závazné objednávky se zároveň prodávající a kupující zavazují, že jednají ve smyslu ust. § 1810 - 1851 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, část čtvrtá, Hlava I, díl 4, odd. 1 a 2.

Expedice zboží

Osobní odběr:

Při platbě předem bankovním převodem může zboží osobně převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) po domluvě s námi. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat občanským průkazem.

Zaslání přepravní službou:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní firmou DPD na dobírku nebo ihned po obdržení domluvené finanční částky za zboží na náš bankovní účet. Zboží skladem bude doručeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Zboží je pojištěno proti ztrátě a poškození při dopravě. Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, poškození krabice) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky čímž předejde pozdějším reklamacím.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit některým z následujících způsobů:

 • e-mailem na adresu:                             zahorsky@edm3d.cz
 • telefonicky na číslo:                               +420 608 972 020

Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Odstoupení od kupní smlouvy (bezkontaktní prodej):

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, právo na vrácení ceny:

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu je 14 dnů od doručení zboží nebo jeho vyzvednutí. V této lhůtě je třeba odeslat oznámení o odstoupení od smlouvy.

Lhůta pro vrácení zboží zákazníkem je 14 dnů ode dne, kdy zákazník oznámí, že odstupuje od smlouvy. Toto ustanovení se týká zaslaného zboží, netýká se zboží, které bylo zakoupeno osobním odběrem v naší prodejně.

Dopravné za cestu k obchodníkovi platí zákazník, který zboží vrací.

Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

 • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu.
 • V záručním listě výrobce nesmí být zákazníkem doplněno datum převzetí zboží (datum prodeje).
 • Zboží nesmí být jakkoliv poškozené, jevit známky opotřebení a používání.

Zákazník odpovídá za poničení věci, kterou vrací a zacházel-li s ní jinak, než bylo nutné s ohledem na povahu zboží, je pak povinen uhradit částku, o niž se hodnota věci snížila. Nemůžete-li přijaté plnění jakož i užitky (např. výhody z používání) zcela nebo zčásti, nebo jen ve zhoršeném stavu zpětně poskytnout případně vydat, pak jste povinni plnit náhradu hodnoty. Za zhoršení vzniklé používáním věci v souladu s účelem jejího určení nejste povinni plnit náhradou hodnoty. Náhradou hodnoty za používání jste povinni plnit pouze tehdy, pokud jste zboží používali způsobem přesahujícím kontrolu vlastností nebo funkčnosti. Pod pojmem „kontrola vlastností a funkčnosti“ se rozumí testování a vyzkoušení příslušného zboží, jak je to možné a obvyklé v maloobchodní prodejně.

Pokud přesáhne používání věci tyto možnosti testování, dovolujeme si ty hlavně namáhané součásti vyměnit na náklady spotřebitele. Dále je ještě kontrolováno, zda povrchové plochy hardwaru nejsou poškozeny. Eventuální poškození musí být rovněž započítána do kupní ceny.

 • Při dobách tisku nepřesahujících 5 hodin nevznikají žádné další náklady, nedojde-li na věci ke zhoršení stavu. To odpovídá „zkoušce vlastností a funkčnosti“.
 • Při dobách tisku mezi 5-ti až 48 hodinami se hlavně namáhané části na náklady spotřebitele vymění a započítá příslušná pracovní doba. Eventuelně vzniklé zhoršení zboží (škrábance, stopy po používání, …) musí být rovněž uhrazeno.
 • Při dobách tisku přesahujících 48 hodin si dovolujeme odstoupení odmítnout. Toto jde výrazně nad rámec „zkoušky vlastností a funkčnosti“, která je v maloobchodní prodejně možná a obvyklá, a dramaticky snižuje hodnotu zboží. Můžeme systém opět uskladnit, ovšem za poplatek ve výši 30% kupní ceny. Navíc budou hlavně namáhané součásti na náklady spotřebitele vyměněny a započítána příslušná pracovní doba. Eventuelně vzniklé zhoršení zboží (škrábance, stopy po používání, …) musí být rovněž uhrazeno.
 • Nelze-li skutečné hodiny tisku načíst kvůli nastavení systému na začátek, musí se vycházet z více než 48 hodin. Potom se uplatňují příslušná ujednání.

Při poslání vráceného zboží je potřeba postupovat podobně jako při reklamaci. Je nezbytně nutné, z důvodu identifikace zásilky, přiložit průvodní dopis. Uveďte zde číslo (variabilní symbol) faktury, která byla dodána se zbožím, kontaktní telefonické spojení a adresu. Do popisu je nutné uvést, že zboží je vráceno v zákonné lhůtě 14 dnů. Důvod vrácení zboží není nutné uvádět, ale pokud ho uvedete, budeme rádi.

Přímé náklady na zpětné odeslání zboží jdou k Vaší tíži. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato.

Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo odeslána složenkou na adresu v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za cenu platnou v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:

a) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.

b) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem.

Informace o produktech

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího. Cena, která je uvedená, je cenou konečnou, tzn., že tuto cenu (+dopravné podle způsobu dopravy a platby) zaplatíte při převzetí zboží na Vaší dodací adrese, kterou uvedete v objednávce.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.